انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی

کم شنوایی اصطلاحی است که به اختلال در دریافت صدا توسط فرد اطلاق می شود. برای فهمیدن مفهوم کم شنوایی بهتر است ابتدا مسیر عبور صوت و گفتار در سیستم شنوایی را باهم مرور کنیم.

لاله گوش وظیفه جمع آوری اصوات را بر عهده دارد. لاله گوش هم چنین در مکان یابی صوت نقش دارد. صوت سپس از طریق مجرای شنوایی خارجی به سمت پرده گوش یا پرده صماخ فرستاده می شود. پرده به ارتعاش در می آید. ارتعاش پرده باعث ارتعاش استخوانچه های گوش میانی می شود.

سه استخوانچه به نام چکشی، سندانی و رکابی در گوش میانی به صورت زنجیره متصل بهم وجود دارد. زنجیره استخوانی ارتعاش را به سمت گوش داخلی می فرستد. مایع درون گوش داخلی به ارتعاش در می آید و باعث تحریک سلول های موئی می شود. سلول های موئی در تبدیل سیگنال صوتی به الکتریسیته نقش دارند.

پیام الکتریکی سپس باعث تحریک عصب شنوایی می شود. عصب شنوایی تحریک الکتریکی را به سمت مغز می برد و مغز پیام را دریافت می کند و پاسخ مناسب را ارائه می دهد. مسیر عبور به صورت خیلی ساده به همین شکل می باشد.

اختلال در هر مسیر عبور صوت تا مغز و درک ان باعث بروز کم شنوایی می شود.

متناسب با درگیری هر قسمت از گوش، کم شنوایی و عوارض آن متفاوت است.

کم شنوایی متناسب با محل درگیری به چند نوع تقسیم بندی می شود که در ادامه مطلب به بررسی آنها می پردازیم:

 • کم شنوایی انتقالی(CHL)
 • کم شنوایی حسی عصبی(SNHL)
 • کم شنوایی امیخته(MIX)
 • کم شنوایی مرکزی(CAPD)

کم شنوایی انتقالی(CHL)

اگر اختلال در گوش خارجی یا میانی باعث اختلال در عبور صوت از گوش شود باعث بروز کم شنوایی انتقالی می شود.

علل کم شوایی انتقالی

علل کم شنوایی در گوش خارجی

 • زائده های استخوانی در گوش خارجی
 • مسدود شدن گوش بوسیله تجمع جرم گوش
 • عفونت قارچی یا باکتری که به اوتیت منجر شود
 • عدم تشکیل لاله گوش
 • ضربه و اسیب به گوش
 • بدشکلی لاله گوش
 • بسته بودن کانال گوش
 • بسته بودن مجرای خارجی گوش
 • عفونت گوش خارجی( اوتیت خارجی)

علل کم شنوایی در گوش میانی

اوتیت مدیا یا عفنونت گوش میانی

اتواسکلروز: سفت شدن  استخوانچه های گوش میانی و بی تحرکی انها که  باعث می شود که پیام صوتی به درستی منتقل نشود.

تمپانواسکلروز: که در آن پرده گوش ضخیم می شود و قابلیت انعطاف پذیری ان کم می شود

 • در رفتگی استخوانچه های گوش میانی
 • تومور گوش میانی
 • اختلال استخوان ماستوئید
 • پاره شدن پرده گوش
 • اسیب و ضربه به گوش میانی
 • بسته شدن شیپور استاش

علائم کم شنوایی انتقالی

 • آهسته صحبت کردن
 • مشکل در درک گفتار در محیط های شلوغ
 • احساس وزوز در گوش
 • طبیعی بودن میزان درک گفتار

کم شنوایی حسی عصبی(SNHL)

اختلال در گوش داخلی و عصب شنوایی باعث بروز کم شنوایی حسی عصبی می شود.

علل کم شنوایی حسی عصبی :

 • فشار خون
 • داروهای سمی گوش( داروهای اتوتوکسیستی )
 • پیرگوشی
 • سندروم های مختلف مثل کوگان
 • تومور گوش داخلی
 • بیماری های خود ایمنی
 • بیماری های عروقی
 • ضربه به سر
 • بیماری های مختلف مثل سرخک
 • بیماری منییر

Product/HL/SNHL1

علائم کم شنوایی حسی عصبی :

 • بلند صحبت کردن
 • پایین بودن امتیاز درک گفتار
 • احساس درک بلندی غیر عادی در مواجه با صداهای بلند
 • احساس شنیدن وزوز در گوش

کم شنوایی امیخته(MIX)

کم شنوایی آمیخته، ترکیبی از کم شنوایی انتقالی و کم شنوایی حسی عصبی است. به عبارت دیگر محل درگیری گوش داخلی و یکی از مکان های گوش میانی یا خارجی می باشد.

علائم کم شنوایی آمیخته ترکیبی از علائم کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی می باشد.

کم شنوایی مرکزی(CAPD)

در این نوع کم شنوایی مسیر عبور سیگنال صوتی تا مغز عادی می باشد ولی مغز نمی تواند درک درستی داشته باشد و پاسخ مناسب ارائه دهد. به عبارت دیگر اختلال در سطح مغز می باشد.

علائم کم شنوایی مرکزی
 • عدم وجود کم شنوایی در ارزیابی های شنوایی
 • مشکل در درک گفتار در محیط نویزی
 • اختلال یادگیری(LD)
 • مشکل در درس املاء
 • مشکل در تمایز اصوات

شنوایی

نظرات بسته شده اند.