سمعک ویدکس


سمعک ویدکس

سمعک ویدکس از برندهای سمعک می باشد که در کشور دانمارک تولید می شود. سمعک ویدکس دارای ویژگی و تکنولوژی های خاصی می باشد که به بیماران کم شنوا کمک می کند تا در محیط های مختلف برای شنیدن تلاش کمتری داشته باشند. از جمله ویژگی های سمعک ویدکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تکنولوژی True-Input Technology

سمعک ها در شدت های بالا ممکن است دچار اعوجاج یا فیدبک شوند و باعث نارضایتی بیمار از کیفیت صدای دریافتی شود.این تکنولوژی True-Input Technology به سمعک ویدکس اجازه می دهد تا صدای طبیعی و با کیفیت و بدون اعوجاج را تا سطح شدتی بالا حتی در ۱۱۳ دسی بل به بیمار تحویل دهد.

تکنولوژی IE TruSound Compression

تکنولوژی IE TruSound Compression در سمعک های ویدکس باعث بهبود شنوایی برای صداها در هر سطح شدتی یا بلندی می شود. همچنین به لوکالیزاسیون یا مکان یابی صدا نیز کمک می کند.

فناوری HD Locator

فناوری HD Locator برای فهم بهتر گفتار در محیط های نویزی و محیط هایی که سروصدا زیاد است، می باشد. جهت یابی میکروفون به گونه ای است که بر گفتار گوینده تاکید و توجه دارد.

ارزیابی استانه شنوایی در چهار فرکانس اصلی بر روی گوش از دیگر ویژگی های سمعک ویدکس می باشد که برای فیتینگ مناسب سمعک بسیار مفید است.

قیمت سمعک ویدکس

قیمت سمعک های ویدکس متفاوت می باشند. متناسب با داشتن فناوری های مختلف، قیمت آنها نیز متفاوت است. از جمله این فناوری ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت استفاده از ریموت RC-DEX
 • مجهز به سیستم سخنگوی سمعک IE Smart Speak
 • برخورداری از سیستم Expanded Sensogram و امکان ارزیابی شنوایی در ۱۳ باند فرکانسی
 • کنترل فیدبک با فناوری IE Feedback Cancelling
 • فناوری وایرلس

محصولات ویدکس

سمعک WIDEX  CLEAR

نوع سمعک: هوشمند

 • پردازش دو گوشی
 • تکنولوژی وایرلس با فناوری WidexLink Wireless Connectivity
 • کنترل و حذف فیدبک
 • آگاه سازی از وضعیت سمعک با استفاده از صداهای ضبط شده
 • ارزیابی آستانه شنواییدرچهارفرکانساصلی
 • دارایبرنامهPHONE+ وبرقراری شنوایی دوگوشی وافزایش درک گفتارهنگام مکالمه تلفنی
 • قابلیت استفاده از ریموت RC-DEX
 • دارای برنامه ZEN+دو گوشی پیشرفته برای کنترل وزوز
 • Product/widex/WIDEX  CLEAR

سمعک widex dream 30

نوع سمعک: هوشمند

 • تکنولوژی وایرلس با فناوری WidexLink Wireless Connectivity
 • صدای طبیعی و با کیفیت
 • کمک به مکان یابی بهتر
 • فهم بهترگفتاردرمحیطهاینویزی
 • شناسایی وحذف فیدبک
 • ارزیابی آستانه شنوایی درچهارفرکانس اصلی

سمعک Widex MENU

نوع سمعک: هوشمند

 • آگاه سازی از وضعیت سمعک با استفاده از صداهای ضبط شده
 • قابل شنیدن کردن صداهای نامفهوم
 • ثبت ویژگیهای اکوستیکی محیطهای شنیداری
 • تکنولوژی کاهش نویز و افزایش درک گفتار
 • فهم بهترگفتاردرمحیطهای نویز بالا
 • ارزیابی آستانه شنوایی درچهارفرکانس اصلی
 • مجهزبه سیستم عیبیاب سمعک

سمعک widex mind

نوع سمعک: فوق هوشمند

 • تجزیه و تحلیل دقیق گفتار
 • ارزیابیاستانهشنواییدرچهارفرکانساصلی
 • آگاهسازی ازوضعیت سمعک بااستفادهازصداهای ضبط شده
 • برنامه اختصاصی کنترل وزوزگوش
 • قابلیت کنترل ازطریق ریموت
 • کنترل خروجی خودکار
 • مجهزبه سیستم عیبیاب سمعک
 • مجهزبه سیستم سخنگوی فارسی

سمعک widex super

نوع سمعک: فوق هوشمند

 • بهبودشنوایی برای صداهادرهرسطح شدتی
 • کمک به مکان یابی بهتر
 • فهم بهترگفتاردرمحیطهای نویزی
 • شناسایی وحذففیدبک
 • تنها سمعک رسیور در کانال با قابلیت پوشش تا ۱۲۰ دسی بل
 • Product/widex/widex super

سمعک WIDEX UNIQUE

نوع سمعک: هوشمند

 • تکنولوژی وایرلس با فناوری WidexLink Wireless Connectivity
 • کنترل نویز باد
 • طبقه بندی و دسته بندی صدا و سپس پردازش ان
 • امکان ورود وسیعترین حجم صدا دربین تمامی سمعکهای دنیا
 • انالیزثانیه بهث انیه صداوتغییرخودکاربینبرنامه های شنوایی باتوجه به شرایط اکوستیکی هرمحیط

سمعک widex vital

نوع سمعک: هوشمند

 • کنترل و حذف نویز
 • میکروفون همه جهته
 • مقاومت دربرابررطوبتوگردوغبار
 • تله کویل جهت برقراری ارتباط با تلفن
 • برخوردار از ولوم کنترل
 • پوشش میزان کم شنوایی های متفاوت
 • شناسایی و حذف فیدبک

سمعک

نظرات بسته شده اند.