میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی

میزان کم شنوایی یکی از عوامل مهم در توانبخشی افراد کم شنوا به ویژه در تجویز سمعک می باشد. معیارهای بین المللی برای تعیین میزان کم شنوایی وجود دارد. آستانه های به دست آمده در ازمون ادیومتری را برای تعیین میزان کم شنوایی استفاده می کنند.

معیارهای زیر را برای کم شنوایی مورد استفاده قرار می دهند:

نرمال: استانه ها زیر ۲۰ دسی بل

ملایم: استانه بین ۲۶تا ۴۰ دسی بل

متوسط: استانه ها بین ۴۱ تا ۵۵ دسی بل

متوسط تا شدید: استانه بین ۵۶ تا ۷۰ دسی بل

شدید: استانه ها بین ۷۱ تا ۹۰ دسی بل

کم شنوایی خفیف تا ملایم

 • آستانه های خفیف تا ملایم شنوایی
 • توانایی شنیدن اصوات معمول در مکالمات روزمره
 • اختلال در شنیدن اصوات ارام در محیط های نویزی
 • نیاز به ارزیابی دوره ای شنوایی
 • استفاده از وسایل کمک شنیداری به ویژه سمعک در صورت نیاز

کم شنوایی متوسط

 • توانایی شنیدن اصوات بلند و بسیار بلند
 • اختلال در مکالمات روزمره
 • اختلال در دریافت صداهای آرام و متوسط
 • نیاز به استفاده از سمعک با تجویز شنوایی شناس

کم شنوایی شدید

 • توانایی شنیدن اصوات بسیار بلند
 • عدم شنیدن سایر اصوات
 • عدم توانایی دریافت مکالمات روزمره
 • استفاده از لب خوانی
 • نیاز ضروری به استفاده از سمعک

کم شنوایی عمیق

 • عدم توانایی شنیدن اصوات
 • دشواری در شنیدن اصوات بسیار بلند
 • اختلال در شنیدن اصوات محیطی
 • عدم دریافت مکالمات روزمره
 • نیاز مبرم و ضروری به استفاده از سمعک

جهت مشاوره در مورد کم شنوایی خود با کلینیک سمعک سایه در ارتباط باشید. کلینیک سمعک سایه با کادر مجرب و مختصص آماده مشاوره رایگان به شما می باشد.

شنوایی

نظرات بسته شده اند.