samaksayeh

نگهداری از سمعک

نگهداری از سمعک سمعک یک وسیله الکترونیکی است که برای توانبخشی افراد کم شنوا به کار می رود. سمعک ها دارای اجزاء مختلفی از ... ادامه مطلب

بهترین سمعک

بهترین سمعک اگر از آن دسته از کاربران سمعکی میباشید که به دنبال بهترین سمعک هستید ,  درمتن پیش رو می توانید به جمع ... ادامه مطلب

ویزیت در منزل

ویزیت شنوایی و سمعک در منزل یکی از سوالات مهمی که برای دسته ای از کاربران سمعک به طور جدی مطرح می شود این ... ادامه مطلب

سمعک داخل گوشی

سمعک داخل گوشی سمعک های داخل گوشی در انواع مختلف طراحی می شوند. سمعک ها متناسب با نحوه قرار گیری بر روی گوش به ... ادامه مطلب

سمعک پشت گوشی

سمعک پشت گوشی(BTE) سمعک ها را برساس مدار پردازشی و نحوه قرار گیری بر روی گوش تقسیم بندی می کنند. براساس نحوه قرار گیری ... ادامه مطلب

باتری سمعک

باتری سمعک باتری سمعک به عنوان منبع انرژی سمعک دارای ابعاد و انواع مختلف از برندهای تولید کننده باتری می باشد که شاید داشتن ... ادامه مطلب

سمعک

انواع سمعک معیارهای  مدار پردازشی و نحوه قرار گرفتن بر روی گوش دو معیاری هستند که برای طبقه بندی سمعک مورد استفاده قرار می ... ادامه مطلب