سمعک

نگهداری از سمعک

نگهداری از سمعک سمعک یک وسیله الکترونیکی است که برای توانبخشی افراد کم شنوا به کار می رود. سمعک ها دارای اجزاء مختلفی از ... ادامه مطلب